AKTUELLT ÄMNE: ÄR SVERIGE FORTFARANDE DEMOKRATISKT?

FÖRTYDLIGANDE: Jag står verkligen inte bakom Sverigedemokraternas politik. Jag står bakom ett demokratiskt Sverige.
 
Det talas gott om vår goda demokrati och hur våran demokrati är inte är cencurerad eller korrupt. Men ingen demokrati är perfekt inte ens Sveriges.
 
 
Denna SD reklam spelades upp på SF bio i Göteborg under tre dagar. Sedan valde SF att inte spela upp den innan alla deras filmer längre. Den ansågs vara provocerande och publiken hade känt sig obekväma i biosalongen vilket inte är SFs mål.
 
Jag anser att detta är ett hot mot vår demokrati. ALLA politiska reklamfilmer borde få visas om de inte går emot någon av de lagar och förordningar som behandlar detta.
Vi lever i Sverige, ett demokratiskt Sverige som desperat försöker trycka undan Svergiedemokraterna med i slut ändan får de enbart mer uppmärksamhet och således mer röster. ALL politiskreklam som inte bryter mot någon lag borde få visas, vi bor i demokratsika Sverige inte i en cencurerad diktatur. 
Å andra sidan kan Sverigedemokraterna vara ett hot mot vår demokrati med deras ideologi, men Sverigedemokraterna skulle inte ens funnits i riksdagen om andra partier slutade lägga fokus på Sverigedemokraterna och istället lägga fokus på alla viktiga valfrågor.
 
Välj era stider väl vänner.
Allmänt, aktuellt | |
Upp