TISDAGSFEMINISMAllmänt, feminism | | Kommentera |

TILL ALLA ER SOM INTE VILL VARA FEMINISTER

Det sägs att vi bor i världens mest jämställda land. Ändå så har det aldrig funnits en kvinnlig svensk statsminister. Ändå fick kvinnor inte rösträtt förens 1919 för att kvinnor inte ansågs kompetenta nog att rösta. Ändå så tog kvinnor ut 76 % av föräldraledigheten år 2011. Ändå så tjänar kvinnor generellt sätt mindre än vad män gör för lika arbete. Ändå så tar kvinnor ut två tredjedelar av VAB-dagarna.

Men vad är då feminism? Jag tror att alla tänker på olika saker när ni hör ordet feminism och funderar över innebörden av ordet. Feminismens innebörd kan diskuteras men den allmänna definitionen lyder såhär Feminism är en samling rörelser som verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och kvinnans likställdhet med mannen.”. Alltså verkar feminismen för jämnställdhet och för mannens och kvinnans lika värde. Man skulle kunna säga att skillnaden på en person som står för människors lika värde och en feminist är lika stor som skillnaden mellan lila och violett.

Men varför ska just du vara feminist?

Det finns faktiskt väldigt många anledningar till att vara feminist. Men den mest självklara är att kvinnor och män är människor och har lika värde, vilket faktiskt är en av grundprinciperna i de mänskliga rättigheterna. En feminist verkar för att män och kvinnor ska vara jämnställda. Dock så är det kvinnor som historiskt sett varit förtryckta och är förtryckta än idag, även om det är i mindre utsträckning än förr, därför heter det feminism.


Patriarkatet är något som genomsyrar vår historia som i sin tur påverkar hur vi agerar och beter oss idag. Man skulle kunna säga att patriarkatet har bidragit till att kvinnor generellt sätt tjänar 3,6 miljoner mindre än män under en livstid och att kvinnor utför 7 veckor mer obetalt hemarbete än vad män gör på ett år. (kolla in sidan tackpatriarkatet.se för mer exempel).
Skulle den patriarkatiska samhällsstrukturen inte uppkommit så skulle inte jag skrivit detta inlägget, eftersom feminismen inte skulle behövas.
Är man inte feminist så bidrar man i sin tur till att patriarkatet stärks.
 
 
Jag anser att man antingen är feminist eller sexist. Det är ingen skala med feminist på ena sidan och sexist på den andra, det är helt enkelt lika glasklart som en ja/nej fråga. Antingen så tycker man det ena eller det andra. En sexist är en person som inte vill/tycker att kvinnor och män ska vara jämnställda eller en person som redan tycker att världen är jämnställd.
Jag tycker att man kan dra en parallell mellan att vara rasist eller antirasist. Antingen så är man rasist och tycker att vissa folkgrupper i samhället är bättre än de andra och handlar utifrån detta, eller så är man antirasist och tror på alla människors lika värde oavsett hudfärg och etniskbakgrund och handlar utifrån detta.
Att inte vara feminist är alltså lika illa som att vara rasist eftersom man i båda fallen motsäger de mänskliga rättigheterna.
 
Det finns dock en grupp människor som anser att jämnställdheten gått för långt.
Och då undrar jag hur kan jämnställdhet gå för långt? Första delen av ordet jämnställdhet är ”jämn” och det kan inte bli mer jämt än när alla män och kvinnor behandlas lika. Skulle jämnställdheten ”gå för långt” så skulle det ju inte vara jämnställdhet.
 
Det finns också andra som inte vill associera sig med feminismen eftersom de anser att den förtrycker män. Som jag tidigare nämnt så är feminism strävan efter män och kvinnors LIKA värde. Inte att kvinnor på något sätt skulle äga världen, det är inte jämnställdhet. Vidare kan jag förstå att en liten del av männen känner sig förtryckta då deras maktposition ifrågasätts men det är verkligen dags att män och kvinnor blir jämnställda. 

Alltså är jämnställdhet och feminism samma sak och trots att Sverige har kommit en bit i jämnställdhetstänket så har vi fortfarande en lång bit kvar innan vi når målet. För mig är det lika hemskt att vara rasist som att inte vara feminist och jag kommer att avsluta med ett citat av Bella Abzug, som var en amerikansk politiker som stred för kvinnors rättigheter, ”Verklig jämlikhet uppnås inte den dag då en kvinnlig Einstein blir erkänd lika snabbt som en manlig Einstein, utan den dag då en kvinnlig nolla befordras lika snabbt som en manlig nolla.”

OVER AND OUT

 

Allmänt, feminism | feminism | | 5 kommentarer |

VARFÖR FEMINISM BEHÖVS!!!!Allmänt, feminism | | Kommentera |
Upp